Assistance for advokater samt forsikringselskaber og pensionsselskaber

Vi skaber vished

 

 

 

 

Vi udfører sporing, overvågning, efterforskning mv for eksempel til forberedelse til politianmeldelse eller retssag.

Sporing af aktiver, genstande, udstyr, overvågning og skygning af personer i forbindelse med forsikringssvindel.

Herunder fremskaffelse af dokumentation på bevis eller kraftige indicier.

Vi oplever i stigende grad at advokatfirmaer, forsikringsselskaber og pensionsselskaber efterspørger vores assistance.