Berigelseskriminalitet (organiseret tyveri mv)

Vi skaber vished

 

 

 

Du kender sikkert til at ting forsvinder ud i den blå luft. Småpengekassen tømmes jævnligt på ukendt vis.

Værktøj og materiale forsvinder. Svind i varelager mv. Det er vi specialister i at efterforske og skabe vished omkring.

Vi har stor erfaring på disse områder og vi benytter os af det nyeste elektroniske udstyr inden for overvågning og billeddokumentation.

Omkring berigelseskriminalitet og organiseret tyveri har vi løst opgaver for både private virksomheder og offentlige institutioner.