Efterforskning i forbindelse med mistanke om illoyalitet

Vi skaber vished

 

 

Har du en mistanke om at en medarbejder misbruger midler som virksomheden stiller til rådighed.

Har du mistanke om gentagende uberettiget sygefravær.

Er der mistanke om at medarbejdere har kontakt til konkurrerende virksomhed.  

Er der svind i varebeholdning.

Vi har stor ekspertise i diskret efterforskning, overvågning og dokumentation af sager omkring illoyalitet.

Vi har løst en del opgaver på disse områder og har sparet virksomheder for anseelige unødvendige udgifter.