Kontraktbrudsager

Vi skaber vished

 

 

 

 

Vi har oparbejdet en anseelig ekspertise i efterforskning og afdækning af hændelser og forløb omkring forskellige former for kontraktbrud.

Vi afdækker og dokumenterer forholdene så de kan lægges til grund for en eventuel politisag eller retssag.