Code of Ethics

 

CODE OF ETHICS

Fortrolighed

Vi arbejder med den største fortrolighed til vores klienter, og det gælder også forespørgsler som ikke nødvendigvis bliver bragt til udførelse. Det betyder, at vi hemmeligholder alle informationer, som deles inden, under og efter arbejdets udførelse, med mindre vi er pålagt andet af gældende dansk lov.

Endvidere har samtlige af vores agenter underskrevet et dokument om hemmeligholdelse.

 

Ærlighed

Vi forpligter os til på en objektiv og uvildig måde at rapportere resultatet af vores efterforskning, og ikke at opdigte eller udelade detaljer i en sag, som vi er involveret i. Vi rapporterer altid resultatet af vores efterforskning som det er – og ikke som vi tror, vores klienter måtte ønske det.

Ligeledes forpligtiger vi os til at forholde os realistisk til, hvad der er muligt indenfor et givent budget, og deler det uden omsvøb med vores klienter. Samtidig påtager vi os at tilvejebringe den bedst mulige løsning af pålagte opgaver, samt til enhver tid at foreslå de efter forholdene optimale løsninger.

 

Lovgivning

UIP Consult udfører kun arbejder inden for gældende lovgivning.

 

Ansvar for arbejdets udførelse

Vi forpligter vi os til at være i besiddelse af den eller de autorisationer, godkendelser eller uddannelser, der via lovgivning eller generel branchepraksis kræves for at udøve den pågældende aktivitet.

 

Diskretion

Den ultimative væg vi har at spille op ad er, at et objekt ikke bemærker vores færden. Inden for denne ramme er vi trænet i at udfører opgaverne diskret.

Vi påtager os også, hvis muligt, at frigøre en klient for enhver forbindelse til en pågældende opgave. Dette strækker sig også til vores hjemmeside, hvor vi bestræber os på, at alle spor fra besøg på hjemmesiden forsvinder indenfor en uge.

 

Interessekonflikter

Opstår der interessekonflikt i en sag vi er involveret i, forpligter vi os til at gøre opmærksom på denne.

 

Opgaver vi ikke medvirker i

Vi vurderer altid om vi vil påtage os en sag og det afgør vi i høj grad efter sagens karakter og motiv. Vi indgår ikke i sager der baserer sig på hævn eller tilsvarende. Ligesom vi heller ikke, på nogen måde, påtager os sager som fører til kriminalitet. Det er en forudsætning at vi kender opdragsgivers identitet.

 

 

 

 

 

Vi skaber vished