Sagsforløb

SÅDAN ARBEJDER VI
For at assistere dig i din sag har vi brug for alle relevante oplysninger og evt. billeder. Derudover vil vi struktureret spørge ind til opgaven.

Vi vurderer altid om vi vil påtage os en sag og det afgør vi i høj grad efter sagens karakter og motiv. Vi indgår ikke i sager der baserer sig på hævn eller tilsvarende. Ligesom vi heller ikke, på nogen måde, påtager os sager som fører til kriminalitet. Det er en forudsætning at vi kender opdragsgivers identitet.

Når vi har indsamlet de oplysninger vi skal bruge, lægger vi en detaljeret plan for, hvordan sagen kan udføres.

Under sagen er det oftest en fordel, at vi kan være i kontakt med dig undervejs for at koordinere forløbet.


Løbende under sagen får du skriftlige rapporter indeholdende de udfald sagen har haft, og rapporten er ledsaget af digitale billeddokumentationer.

Fremfor alt gør vi intet uden, at det er i nøje overensstemmelse med dig, og du kan til enhver tid med øjeblikkelig virkning standse et sagsforløb.

Vi råder over en fortrolighedserklæring vi gensidigt kan underskrive.