Undersøgelser i forbindelse med immaterielle rettigheder og ophavsret

Vi skaber vished

 

Immaterielle rettigheder og ophavsret

Vi oplever en stigning i sager om krænkelse af immaterielle rettigheder og ophavsret.

Vi har succesfuld erfaring med efterforskning i sager vedrørende immaterielle rettigheder og ophavsret, der ikke er blevet respekteret.

Vores eksperter er yderst kompetente til at efterforske og indsamle brugbare beviser til en eventuel sag og tiltalerejsning.

Vi er Danmarks førende efterforsknings- og detektivbureau og yder den bedste hjælp i forbindelse med krænkelser af immaterielle rettigheder og ophavsret.