Due dilligence

Vi skaber vished

 

 

Due Dilligence – Corpotare Vetting

I forbindelse med virksomhedsovertagelse, fusion eller indgåelse af kontrakt på samarbejde kan vi foretage due diligence, eller med et andet ord Corporate Vetting, i den detaljeringsgrad du ønsker.

Vi har den fornødne ekspertise og kan sammensætte et team til en effektiv og professionel gennemførelse af opgaven.