Kontraktbrud

I UIP Consult har vi oparbejdet en anseelig ekspertise i efterforskning og afdækning af hændelser og forløb omkring forskellige former for kontraktbrud.

Har du eksempelvis mistanke om, at en medarbejder i sin fritstillingsperiode arbejder for en konkurrent? Eller mistænker du en medarbejder for, efter ansættelsesforholds ophør, at overtræde en konkurrenceklausul? I begge tilfælde og flere er der tale om kontraktbrud, som skal afdækkes.

I UIP Consult har vi hjulpet med at skabe vished om kontraktbrud siden 1998, og vores agenter er specialister, der gennem diskret skygning og overvågning kan skabe vished om disse. Vi afdækker og dokumenterer forholdene, så de kan lægges til grund for en eventuel politisag eller retssag. Vi arbejder altid diskret, fortroligt og effektivt.

Kontakt os, hvis du vil have skabt vished om et evt. kontraktbrud.

Arbejde under fritstilling

Hvis du har mistanke om, at en medarbejder arbejder for en konkurrent i sin fritstillingsperiode, kan vi gennem overvågning og skygning skabe vished omkring og dokumentere dette.

Brud på konkurrenceklausul

Vores agenter har god erfaring med at afdække, hvorvidt en tidligere medarbejder har brudt den indgåede konkurrenceklausul.

Brud på fortolighed

Har du mistanke om, at en særlig betroet medarbejder har brudt fortrolighedserklæring, kan vi hjælpe med at foretage en efterforskning af sagen.

Vi efterforsker kontraktbrud i det meste af verden

Med vores brede netværk af samarbejdspartnere og internationale foreninger, kan vi efterforske kontraktbrud for både nationale og internationale virksomheder. Kontakt os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe.

Vi arbejder etiskt og retmæssigt

Vi vurderer altid, om vi vil påtage os en sag, og det afgør vi i høj grad efter sagens karakter og motiv. Vi efterforsker ikke kontraktbrud, hvis vi mener, at grundlaget for undersøgelsen baserer sig på hævn eller tilsvarende.

Ligeledes accepterer vi ikke efterforskninger, som på nogen måde fører til kriminalitet. Vi arbejder etisk og retmæssigt, så vi yder vores klienter den bedste og mest professionelle efterforskning af kontraktbrud som muligt.

Det er en forudsætning, at vi kender opdragsgivers identitet.

Objektiv og uvildig rapportering

Når vi overleverer resultater og dokumentation af vores efterforskning, sker det på objektiv og uvildig vis. Vi udelader aldrig detaljer, og vi formidler tingene, som de er – ikke som vi tror, at vores klinter vil have dem.

Når vi undersøger kontraktbrud for dig, modtager du løbende rapporter fra os med fakta og udfald i sagen. På den måde holdes du altid opdateret med de nyeste udviklinger i sagen.

Vi forpligter os til at arbejde fortroligt med de informationer, vi indsamler – både før, under og efter sagen. Vi råder over en fortrolighedserklæring vi gensidigt kan underskrive, hvis det ønskes.

Vi kombinerer viden og erfaring

I UIP Consult kombinerer vi den nyeste viden og de nyeste teknikker inden for faget med vores mangeårige erfaring, for at opnå de bedste resultater for vores klienter.

Din garanti for vished

Siden 1998 har vi hjulpet erhvervslivet og privatpersoner med at få skabt vished, så de har kunne tage den rigtige beslutning i deres givne situation.

Kontakt os og få skabt vished

Med hovedkontor i København og operationelle kontorer i Odense og Viborg, dækker vi hele landet

Vi svarer telefonen fra 09-18, men under en sag kan vi kontaktes hele døgnet.

UIP Consult ApS | Mågevej 29-31 – 2400 København NV | Privatlivspolitik