Opsporing af personer og værdier

Når din virksomhed har brug for at finde forsvundne debitorer eller andre gemte værdier, så står vores agenter i UIP Consult klar til at hjælpe.

Vi kan opspore værdier, som af den ene eller anden grund er blevet gemt væk for dig. Det kan f.eks. være i forbindelse med sager om kontraktbrud eller konkurser, hvor modparten har genstande af værdi, som de helst ikke vil have fundet. Vi kan desuden også opspore bortløbne debitorer, som af den ene eller anden grund er gået under jorden og holder sig under radaren, i et forsøg på ikke at blive fanget. .

I UIP Consult har vi siden 1998 haft høj succesrate med opsporing af personer og værdier for det danske erhvervsliv. Vores agenter sørger altid for at arbejde diskret, fortroligt og effektivt.

Bortløbne debitorer

Vi har god erfaring og høj succesrate med opsporing af debitorer, som har forsøgt at løbe fra deres gæld ved at gå under jorden og gemme sig.

Bortgemte værdier

Har du mistanke om, at en person har gemt sine værdier i forbindelse med en sag, så hjælper vi jer med at opspore dem.

Vi opsporer personer og værdier i det meste af verden

Med vores brede netværk af samarbejdspartnere og internationale foreninger, har vi mulighed for at opspore personer og værdier i det meste af verden. Kontakt os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe.

Før opsporing af personer

For bedst at kunne assistere dig i at opspore personer eller værdier, har vi brug for alle relevante oplysninger og eventuelle billeder. Derudover vil vi spørge struktureret ind til sagen.

Vi foretager altid en vurdering af, om vi vil påtage os din opsporingsopgave. Det afgør vi i høj grad efter sagens karakter og motiv. Vi assisterer ikke med opsporing af personer, som baserer sig udelukkende på uretmæssig hævn eller tilsvarende. Det er en forudsætning for os, at vi kender opdragsgivers identitet, inden vi opsporer personer eller værdier.

Når vi har indsamlet de oplysninger, vi skal bruge, lægger vi en detaljeret plan for, hvordan sagen kan udføres.

Du modtager løbende rapporter

Løbende under sagen modtager du skriftlige rapporter, som indeholder de udfald sagen har haft og fakta, vi har gravet frem. Rapporten er ledsaget af digitale billeddokumentation, når det er relevant.

Vigtigst af alt gør vi intet uden, at det er i nøje overensstemmelse med dig. Du kan til enhver tid – og med øjeblikkelig virkning – standse et sagsforløb hos os.

Hvis det ønskes, råder vi over en fortrolighedserklæring, som du og vi kan underskrive for at få vores fortrolighedsløfte ned på papir.

Vi kombinerer viden og erfaring

I UIP Consult kombinerer vi den nyeste viden og de nyeste teknikker inden for faget med vores mangeårige erfaring, for at opnå de bedste resultater for vores klienter. 

Din garanti for vished

Siden 1998 har vi hjulpet erhvervslivet og privatpersoner med at få skabt vished, så de har kunne tage den rigtige beslutning i deres givne situation.

Kontakt os og få skabt vished

Med hovedkontor i København og operationelle kontorer i Odense og Viborg, dækker vi hele landet

Vi svarer telefonen fra 09-18, men under en sag kan vi kontaktes hele døgnet.

UIP Consult ApS | Mågevej 29-31 – 2400 København NV | Privatlivspolitik